Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsens rolle i relation til udrejsecenteret

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og bevillingen til den samlede indkvarteringsopgave ligger hos Udlændingestyrelsen.

Indkvartering er en samlet statslig opgave, der består af bl.a. indkvartering (fx bygninger) og undervisning, aktivering og sundhed mv. I praksis forestår operatører indkvarteringen, mens Udlændingestyrelsen tilvejebringer indkvarteringsfaciliteter mv. 

 

Kontakt til Udlændingestyrelsen

Hvis du ønsker at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, da klik her