19. Nov
2015
Status fra Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi har ansvaret for den politimæssige operative indsats i og omkring Udrejsecenter Sjælsmark, samt den forbyggende tryghedsskabende indsats i samarbejde med andre myndigheder og borgerne i lokalområdet. 

Nordsjællands Politi kan pr. den 19. november 2015 informere om følgende status på og omkring udrejsecenteret:

 • I området omkring udrejsecenteret har der siden sidste status været fire indbrud, herunder to på Stumpedyssevej, et på Kettingevej og et på Donsevej. Det er imidlertid fortsat usikkert, om indbruddene kan relateres til udrejsecenteret.
 • Natten til den 29. september overfaldt en afvist asylansøger fra Udrejsecenter Sjælsmark en politibetjent med kniv på Center Sandholm. Overfaldet afstedkom en stor politiindsats i området omkring begge centre, bl.a. med afspærring af veje og overflyvning af området. Om formiddagen den 29. september blev gerningsmanden, der var en 25-årig statsløs palæstinenser, fundet på Udrejsecenter Sjælsmark. Nordsjællands Politi er fortsat i gang med efterforskning af sagen med henblik på fastslå gerningsmandens motiv. Læs mere her.

 

Nordsjællands Politi kan pr. den 27. august 2015 informere om følgende status på og omkring udrejsecenteret:

 • Der har siden sidste borgermøde ikke været anledning til at justere den overordnede politimæssige tilgang. Der er roligt i og omkring centeret. Vurderingen er derfor, at politiet overordnet set fastholder samme opmærksomhed og beredskab som hidtil. Alle hændelser, der finder sted i centerets nærområde, vil blive fulgt op både operativt og på ledelsesniveau. 
 • Sommerperioden har været rolig, og der har ikke været hændelser i området, der efter et politimæssigt skøn kan relateres til centeret. Der har været indbrud i nogle ubeboede huse på Kettingevej, men der er ikke blevet stjålet værdier af betydning. Der har været et mindre hærværk på et hus på Sjælsmarksvej, og ved søen har der været unge mennesker, der har spillet musik. Alt i alt mindre hændelser, og hændelser, der ikke kan knyttes til udrejsecenteret. 
 • Nordsjællands Politi følger op på alle borgerhenvendelser vedrørende udrejsecenteret. Bl.a. har Nordsjællands Politi undersøgt et på et borgermøde tidligere nævnt ”mistænkeligt ophold” ved nogle forfaldne huse ved Sjælsmarkvej og Kettingevej. Her kunne Nodsjællands Politi konstatere, at der er tale om legalt ophold. Nordsjællands Politi har desuden på forskellig vis efterforsket sagen om nazisymboler, der er malet på Center Sandholm. 
 • Nordsjællands Politi har tilsendt Kriminalforsorgen et oplæg med introduktion til de danske trafikregler, og der er udleveret reflekser til udrejsecenterets beboere med henblik på at gøre trafikken omkring centeret mere sikker. 

 

 

Nordsjællands Politi kan pr. den 19. maj 2015 informere om følgende status på og omkring udrejsecenteret:

 • Nordsjællands Politi er mindst tre gange i døgnet i området, hvor der bl.a. tages kontakt til Kriminalforsorgens personale på centeret.
 • Siden åbningen af udrejsecenteret har Nordsjællands Politi modtaget en anmeldelse om hærværk begået på centerets område.
 • Nordsjællands Politi har modtaget en anmeldelse fra nærområdet, hvor fem personer tilsyneladende fra Udrejsecenteret var bortvist af anmelderen fra hans grund, hvor de opholdt sig.
 • Der gennemføres lejlighedsvis færdselskontrol i nærområdet.

 

 

Nordsjællands Politi kan pr. den 19. marts 2015 informere om følgende status på og omkring udrejsecenteret:

 • Udrejsecenter Sjælsmark er aktuelt indrettet, så der kan bo op til 136 personer i centeret. Alle pladser er ikke besat p.t.
 • Nordsjællands Politi gennemfører mindst tre gange i døgnet tilsyn i og omkring centeret, hvor der tages kontakt til Kriminalforsorgens personale i centeret
 • Der gennemføres lejlighedsvis færdselskontrol på Sjælsmarkvej for at forebygge trafikulykker
 • Lokalpolitiet vil lejlighedsvis være til stede i centeret fx ved beboeres sagsbehandling
 • Nordsjællands Politi er i løbende dialog med Kriminalforsorgen i tilfælde af at der opstår udfordringer i og umiddelbart omkring centeret