19. Nov
2015
Status fra Nationalt Udlændingecenter

Politikredsene er ansvarlige for udsendelse af EU borgere, mens Nationalt Udlændingecenter er udsendelsesansvarlig af øvrige nationaliteter. Nationalt Udlændingecenters opgaver på Udrejsecenter Sjælsmark består i at gennemføre udrejsekontroller efter afslag på en opholdstilladelse m.h.p. at finde en løsning på udsendelsen.

Nationalt Udlændingecenter kan pr. den 19. november 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • NUC kan præsentere Tommy Keil som ny vicepolitiinspektør. Tidligere vicepolitiinspektør Claus Birkelyng er rykket videre til at arbejde med økonomisk kriminalitet.

 

  • NUC har indtil videre har haft ca. 500 udsendelser af asylansøgere, hvilket er på niveau med 2014, og lige over 500 såkaldt Dublin-udsendelser til andre EU-lande, hvilket er lidt under niveauet i 2014. Dertil er ca. 1100 kriminelle ikke-EU-borgere blevet udvist. Til disse tal skal lægges en del afviste asylansøgere, der selv vælger at rejse ud af landet, når de modtager en udsendelsesdom.

 

Nationalt Udlændingecenter kan pr. den 27. august 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • Nationalt Udlændingecenter (NUC) har i 2015 udsendt
ca. 1330 personer i gruppen af afviste asylansøgere samt personer i Dublinproceduren. Lige nu sidder omkring 7.500 asylansøgere rundt omkring i Danmark, og indtil videre har der været ca. 600 personer gennem udrejsecenteret. NUC udfører p.t. relativt hurtige udsendelser, og der foretages flere udsendelser end sidste år. 

 

Nationalt Udlændingecenter kan pr. den 19. maj 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • Nationalt Udlændingecenter og Udlændingestyrelsen mødes hver mandag, hvor man drøfter hvilke personer der skal overflyttes til udrejsecenteret. På nuværende tidspunkt er de fleste overflyttet fra andre asylcentre i Danmark forud for en kommende udsendelse.
  • Udsendelsestallene svinger fra år til år, hvilket bl.a. skyldes nationale forhold i de forskellige modtagelande, hvor nogle lande er mere samarbejdsvillige end andre, ligesom enkelte lande kan have svært ved at identificere personer, da ikke alle er i besiddelse af nationale registre, men skal ud i lokale regioner med henblik på endelig identifikation forud for selve udsendelsen.           
  • Pt. forventer Nationalt Udlændingecenter at udsende omkring 2000 personer i 2015 i hhv. Dublin proceduren eller som afviste asylansøgere.

 

Se yderligere Justitsministeriets pressemeddelse:

600 afviste asylansøgere udsendt i 2014 Justitsministeriet, den 20, maj 2015