19. Nov
2015
Status fra Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er udrejsecenterets operatør. Dette betyder, at det er Kriminalforsorgen, som har opgaven med at varetage de praktiske forhold vedrørende indkvartering og håndtering af udrejsecenterets beboere.

Kriminalforsorgen kan pr. den 19. november 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • Røde Kors har iværksat undervisning for beboerne i bl.a. engelsk, IT og konflikthåndtering, og Dansk Flygtningehjælp har igangsat en meget populær hjemrejserådgivning.
  • Hverdagen er generelt meget rolig på centeret. Mange af beboerne opholder sig på deres værelser i løbet af dagen, og der er meget få konflikter, og det har kun været nødvendigt at tilkalde politiet til et par mindre hændelser.
  • I tilfælde af, at borgere fra lokalområdet har lyst til at se nærmere på centerets faciliteter og virke, er de fortsat velkomne til at kontakte den daglige leder af udrejsecenteret, Niels Etlard Johannesen. Kontaktoplysninger findes her

 

Kriminalforsorgen kan pr. den 27. august 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • Røde Kors har udbudt voksenundervisning i form af kompetenceafklaring og CV-skrivning. Der arbejdes aktuelt med etablering af kurser i engelsk, introduktion til IT, kommunikation, yoga og skak. I nær fremtid vil der blive etableret et iværksætterkursus. 
  • Dansk Flygtningehjælp har etableret deres åbne hjemrejserådgivning på udrejsecenteret. Der er åbent hver eftermiddag mandag til fredag. Beboerne kan få rådgivning om forholdene i deres hjemland eller det land, de skal udrejse til. 
  • Udrejsecenteret har opstartet et træningslokale med forskellige maskiner med fastmonterede vægte. En udendørs miniboldbane, der har været nedtaget i forbindelse med etablering af udrejsecentret, er genopsat.
  • Personalet på udrejsecenteret oplever i hverdagen et stille, roligt og problemfrit udrejsecenter uden nævneværdige udfordringer fra beboerne. 

 

Kriminalforsorgen kan pr. den 19. maj 2015 informere om følgende status vedrørende udrejsecenteret:

  • Udrejsecenteret har ca. 110 enlige mænd og kvinder indkvarteret. Kapaciteten er uændret siden sidste borgermøde, men forventes udvidet med ca. 20 pladser indenfor kort tid.
  • Udrejsecenteret har ikke haft nogen voldsomme hændelser eller lignende, der har medført behov for assistance fra politiet. 
  • Udrejsecenteret informerer ved modtagelsen om centerets husorden, hvor der også er medtaget oplysninger om hensynet til lokalsamfundet. Læs husordnen her.