09. Jun
2015
Oplæg om indbrudssikring og Nabohjælp

På tredje borgermøde den 21. maj holdt specialkonsulent Christian Have fra Nordsjællands Politi oplæg om, hvordan borgere kan sikre deres hjem imod indbrud.

Christian Have fortalte hvilke typer af vinduer, låse og døre som er særligt sårbare overfor indbrud, og hvad borgere selv kan gøre for at øge sikkerheden i hjemmet. ”En god mekanisk sikring på både døre og vinduer vanskeliggør både ind- og udstigning. Der anbefales 2 låse på hoved- og kælderdøre samt indvendig lås på terrassedøre. Når man har foretaget en fornuftig sikring af sin bolig, giver det automatisk en god tryghedsfornemmelse, når man er væk fra sit hjem,” berettede han.

Derudover foreslog Christian Have, at borgere laver aftaler med hinanden om, at få hinandens hjem til at se beboet ud i tilfælde af ferier eller anden fravær, eksempelvis ved at tømme postkasser eller fylde hinandens skraldespande. Christian Have opfordrede også borgerne til at være opmærksomme på afvigelser fra normalbilledet i lokalområdet, og fortalte, at det er gavnligt at henvende sig til ukendte personer og spørge om de har brug for hjælp, da det typisk vil få potentielle indbrudstyve til at opgive deres foretagende. I øvrigt tilføjede han at ”Sjælsmark generelt er en meget rolig lokalitet med meget lav risiko for indbrud. Indbrudstyve foretrækker større beboelseskvarterer i bymæssig bebyggede områder tæt på eksempelvis S-togstationer, hvor det er nemt hurtigt at komme til og fra. Det vil være vanskeligt at agere som indbrudstyv i så lille et lokalområde, hvor man hurtigt vil blive spottet, som afvigende fra normalbilledet.”

På mødet fortalte Christian Have også om Nabohjælp; et initiativ igangsat af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden. Han bemærkede i denne forbindelse at ”når man er tilmeldt Nabohjælp viser erfaringerne, at man er meget mere opmærksom på sine omgivelser, ligesom man i højere grad reagerer på personer, som afviger fra normalbilledet. Undersøgelser viser, at et velfungerende nabohjælpsnetværk kan reducere antallet af indbrud med op til 25 %.” Nabohjælp giver således muligheden for at organisere den uformelle form for nabohjælp, som mange borgere ofte gør brug af. Nabohjælp skaber en naturlig opmærksomhed blandt tilmeldte borgere, og forebygger op til hvert fjerde indbrud.

 

 

Se præsentationen fra borgermødet nederst på siden for nærmere detaljer.

 

På borgermødet tilbød Nordsjællands Politi at komme ud til borgerne i lokalområdet omkring Udrejsecenter Sjælsmark, og give råd angående indbrudssikring til individuelle borgere med særlige behov. I tilfælde af interesse for et besøg, kontakt da:

 

Christian Have,

Sektion for Forebyggelse, Nordsjællands Politi

7234 9333

cbh003@politi.dk