Om etableringsprocessen

Her kan du finde information om processen, der ligger bag etableringen af et nationalt udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne. Du kan både finde medieomtale vedrørende etableringen af Udrejsecenter Sjæslmark og et uddrag af dokumenter vedrørende Udrejsecenter Sjælsmark fra involverede myndigheder.

 

Omtale i medierne

Udrejsecenter Sjælsmark åbner i løbet af februar Ny i Danmark, 6. februar 2015

 

Fængselsbetjente rykker ind i Sjælsmark Kaserne Fængselsforbundet, december 2014

 

Hørsholm: Sjælsmark-direktiv er fuld af fejl Hørsholm Lokalavis, 2. september 2014

 

Oprøret ulmer i Landsbyen Berlingske Tidende 1. august 2014

 

DEBAT: Dobbelt så mange asylansøgere i Hørsholm-området Hørsholm Lokalavis, 7. juli 2014

 

Asylcenter: Politiets millioner gør naboer mere utrygge TV2 Nyhederne, 8. marts 2014

 

Sjælsmark Kaserne skal være center for afviste asylansøgere Politiken, 16. august 2013

 

Borgmestre advarer mod asylghetto Kommunernes Landsforening, 16. juni 2013

 

 

Uddrag af dokumenter fra involverede myndigheder

Justitsministeriet

Pressemeddelse fra Justitsministeriet 16. august 2013

 

Pressemeddelelse fra Justitsministeriet 19. september 2012

 

Hele aftalen mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance 19 september 2012

 

Baggrundspapir for aftalen 19. september 2012

 

Oversigt over forhold for asylansøgere 19. september 2012


 

Folketinget

Besvarelse af spørgsmål nr. 497 (Alm. del), som Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til justitsministeren om en merbevilling på 2 millioner til Nordsjællands Politi 26. marts 2015

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 486 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til justisministeren om byggeaktiviteter og -tilladelser på Udrejsecenter Sjælsmark 20. marts 2015

 

Korrespondance mellem Hørsholm Kommune, Justitsministeren og Udlændingestyrelsen om Sjælsmark Kaserne 19. marts 2015
 
 Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik til Justitsminister om samlede udgifter til etablering af et kommende udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne 2. december 2014

 

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik til Justitsministeren om det har været forsøgt at placere udrejsecenteret i andre kommuner 23. august 2014

 

§ 20-spørgsmål S 1549: Om økonomiske realisering af Sjælsmarks Kaserne som udrejsecenter 28. maj 2014

 

§ 20-spørgsmål S 1547: Om en kommune har ret til at have indflydelse på den samlede kommunale planlægning af by, land og udvikling 23. maj 2014

 

§ 20-spørgsmål S 1371: Svar på forespørgsel til Justitsministeren om, hvorvidt man bør gå i dialog med omkring regeringens beslutning om at etablere udrejsecenter for afviste asylansøgere på Sjælsmark Kaserne 30. april 2014

 

Svar på spørgsmål nr. 586 (alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik til Justitsministeriet om hvor mange, der kommer til at være på Sjælsmark Kaserne 11. oktober 2013

 

Svar på forespørgsel til Justitsministeren om hvorfor Hørsholm Kommune ikke er blevet givet aktindsigt i sagen om omdannelse af Sjælsmark Kaserne til udrejsecenter 23. september 2013

 

Svar på forespørgsel om, hvorvidt Justitsministeren kan bekræfte at købet af Sjælsmarks Kaserne ikke har været forsøgt hemmeligholdt 4. juli 2013
 

 

Uddrag af høringsdokumenter vedr. Sjælsmark Kaserne som udrejsecenter

Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 27. oktober 2014

 

Høringsnotat: forslag til bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 9. oktober 2014

 

Notat: sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkninger af landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 9. oktober 2014

 

Høringsbrev 26. juni 2014

 

Høringsliste

 

Miljøvurdering af forslag til landsplandirektiv for Sjælsmark Kaserne 26. juni 2014

 

Kronologisk oversigt over arbejdet vedrørende Sjælsmark Kasernes fremtidige anvendelse (frem til sep 2013)

 

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjæksmark Kaserne 27. maj 2013

 

Høringsnotat vedrørende høring af berørte myndigheder vedrørende afgrænsning af miljøvurdering af landsplandirektiv for Sjælsmark Kaserne 12. december 2013

 

Bilag 1 og 2 til landsplandirektivHøring af berørte myndigheder forud for udarbejdelse af miljørapport

 

Bilag 3 til Landsplandirektiv 18 oktober 2013

 

Bevaringsværdige bygninger og landskabsværdier 18. oktober 2013

 

Trafikanalyse fra Udlændingestyrelsen 10. oktober 2013

 

Vurdering af kendte forureningers betydning for ændret arealanvendelse 7. oktober 2013

 

Høringssvar - afgrænsning af miljøvurdering af Landsplandirektiv afgrænsning af miljøvurdering af Landsplandirektiv for Sjælsmark Kaserne 6. september 2013

 

Afgrænsningsrapport for miljøvurdering af landplansdirektiv for Sjælsmark Kaserne 23. august 2013