18. Dec
2015
Nyt fra Nordsjællands Politi

Opfølgning på 5. borgermøde vedr. Udrejsecenter Sjælsmark

I forbindelse med borgermødet den 19. november 2015 oplyste fungerende politidirektør Mogens Hendriksen, at politiet ville tage to konkrete forslag fra borgerne op til nærmere overvejelse. Det blev foreslået, at politiet i tilfælde af særlige og kritiske situationer fremover tager direkte kontakt til udrejsecenterets naboer eller alternativt opretter en særlig sms-ring for de nærmeste beboere i området. Det vil indgå i vurderingen af forslagene, at de skal kunne gennemføres, uden at de kompromitterer hensyn til politioperationen og samtidig vil kunne bidrage til større tryghed i området.

Forslagene er nu vurderet, og det kan oplyses:

  • at Nordsjællands Politi i helt ekstraordinære situationer, hvor det vil være af afgørende betydning for at sikre enkelte borgeres sikkerhed, vil kunne rette personlig henvendelse til de enkelte naboer.
  • at forslaget om sms-kontakt forsøges afprøvet inden for rammen af det eksisterende SMS-samarbejde Tryk Politi, hvor borgerne kan tilmelde sig på dette link: https://www.hjaelppolitiet.dk/.

Nordsjællands Politi kan i visse tilfælde via sms sende generelle informationer eller advarsler til borgerne i et geografisk udvalgt område, hvilket også lejlighedsvis vil kunne anvendes i forhold til de tilmeldte borgere, der bor i nærheden af udrejsecenteret.

Derudover er det oprindelige formål med Tryk Politi følgende:

Når du er tilmeldt Tryk Politi, modtager du en sms fra Nordsjællands Politi, hvis vi har brug for din hjælp. Det kan f.eks. dreje sig om en savnet borger, eller hvis der er tricktyve i dit lokalområde. I sms’en vil der stå en kort beskrivelse af, hvad du skal holde særligt øje med.

Ser du noget, som kan hjælpe politiet med opklaringen, kan du kontakte politiet enten ved at svare på sms’en eller ringe 1-1-4.

Tryk Politi bruges også i visse tilfælde til at sende generelle informationer eller advarsler til borgerne i et geografisk udvalgt område med henblik på at sikre borgernes sikkerhed og tryghed.

Det skal samtidig bemærkes, at Nordsjællands Politi som udgangspunkt i forbindelse med store politioperationer i lokalområdet fortsat vil anvende de normale nyhedsmedier som radio og tv. Nordsjællands Politi vil derfor fortsat opfordre borgerne at følge situationen i radio og tv, hvis der foregår store politioperationer i lokalområdet.

Nordsjællands Politi har valgt at tilbyde borgerne Tryk Politi, da det allerede er en etableret service, som kan håndteres fra vagtcentralen, samt en service, der kan nå flere borgere i et udvalgt geografisk område.

 

 

Nyt fra Nordsjællands Politi vedrørende overfald på politiassistent 29. september på Center Sandholm

Evt. henvendelser fra pressen via pressekoordinator Henrik Suhr, tlf. 7258 6688

 

Pressemeddelelse 02-10-2015 10.05 CEST

Nordsjællands Politi afsøger i dag området omkring Sjælsmarkvej med politihunde

Hundeafdelingen ved Nordsjællands Politi vil i dag mellem 0900 og 1300 foretage afsøgning af Sjælsmarkvej fra Kettingevej til Sjælsmarks kaserne.

Det vil måske få lidt indflydelse på afviklingen af trafikken på strækningen, idet der vil stå en patruljevogn på stedet for at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse.

Politiet appellerer i den forbindelse til, at borgerne i mindst mulig omfang færdes i de grønne områder langs Sjælsmarkvej.

 

Pressemeddelelse 30-09-2015 13.10 CEST

Den formodede gerningsmand i sagen fra i går i Center Sandholm er sigtet for forsøg på manddrab, og han er i dag blev fremstillet for en dommer, hvor han blev varetægtsfængslet foreløbig til den 22. oktober 2015. Der forestår fortsat omfattende efterforskning i sagen.

I forbindelsen med hændelsen i går besluttede Nordsjællands Politi at informere borgerne bredt via de landsdækkende medier. Det er erfaringen, at det er den mest effektive måde at formidle viden og informationer om politiets igangværende politioperationer.

Politioperationer af denne karakter giver normalt altid visse gener for borgerne i det område, der er berørt, og Nordsjællands Politi vil derfor takke borgene for den forståelse og assistance, som borgene udviste i situationen.

 

Pressemeddelelse 29-09-2015 18.06 CEST

I forlængelse af tidligere pressemeddelelse vedrørende overfaldet i dag kl. 03.30 på en politiassistent i Center Sandholm, kan det oplyses, at politiet i Nordsjælland fortsat er igang med undersøgelser på gerningsstederne. Trafik og busdrift er normal og ikke længere påvirket af politiets tilstedeværelse. Politiet vil være synligt tilstede i de kommende timer. 

Der er fundet forskellige spor i efterforskningen som tyder på, at den anholdte 25-årige statsløse palæstinenser kan være radikaliseret og har sympati for Islamisk Stat. Efterforskningen i sagen skal derfor afdække dette spor nærmere. Efterforskningen har endvidere vist, at den formodede gerningsmand kan være psykisk ustabil. Personen har været kendt i asylsystemet siden 2013 og har haft ophold i Udrejsecenter Sjælsmark siden juli måned i år, hvor han venter på at blive sendt ud af landet. 

Den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. 

 

Pressemeddelelse 29-09-2015 12.35 CEST

Nordsjællands Politi har på baggrund af en hændelse i nat på Center Sandholm ca. kl. 10.05 anholdt en statsløs palæstinenser, født i 1990, som formodes at være gerningsmand til overfaldet på en politiassistent kl. 03.30. Personen blev anholdt på Udrejsecenter Sjælsmark. Politiassistenten er udenfor livsfare, og sagen efterforskes som et forsøg på manddrab.