Nordsjællands Politi

Klik på spørgsmålene nedenunder for at se svarene.

Spørgsmål og svar
Hvordan vil Nordsjællands Politi sikre borgernes sikkerhed og tryghed i lokalområdet omkring Udrejsecenter Sjælsmark?
Nordsjællands Politi vil løbende følge situationen i og omkring udrejsecenteret og iværksætte de relevante politimæssige initiativer samt bidrage i en tryghedsskabende dialog med borgerne i nærområdet. Nordsjællands Politi har daglig dialog med Kriminalforsorgen og gennemfører mindst 3 gange i døgnet tilsyn i og patrulje omkring udrejsecenteret, og der tages kontakt til Kriminalforsorgens personale i centeret. Endvidere deltager Nordsjællands Politi i ugentlige møder mellem Kriminalforsorgen, Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter, Udlændingeservice og Dansk Røde Kors vedrørende situationen i kredsens asylcentre, herunder Udrejsecenter Sjælsmark, med henblik på at sikre et så højt vidensniveau som muligt.
Hvad gør Nordsjællands Politi i forhold til trafiksikkerheden omkring udrejsecenteret?
Nordsjællands Politi vil overvåge trafikken og lejlighedsvis foretage kontrol i lokalområdet.
Hvad er Nordsjællands Politis erfaringer med kriminalitet på og uden for andre asylcentre i Danmark, herunder Center Sandholm?
Nordsjællands Politi har ingen data, der be- eller afkræfter, om der sker øget kriminalitet i umiddelbar tilknytning til asylcentre. Det er ikke muligt via politiets sagsbehandlingssystem POLSAS at udtrække data for kriminalitet for den enkelte asylansøger i forhold til den pågældendes lokale opholdssted på et asylcenter. POLSAS er et journaliserings- og sagssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Nordsjællands Politi vil dog løbende registrere de hændelser og anmeldelser, der sker i og omkring udrejsecenteret. De største udfordringer omkring Center Sandholm har været uro og uorden mellem beboerne internt på asylcenteret.
Forventer Nordsjællands Politi, at kriminaliteten øges i nærområderne til udrejsecenteret?
Nordsjællands Politi har ikke mulighed for at forudse om udrejsecenteret vil øge kriminaliteten i nærområdet, og netop derfor følger vi på daglig basis udviklingen i de hændelser, der sker i og omkring centeret. Det er derfor også af afgørende betydning for Nordsjællands Politi at være i tæt dialog med udrejsecenterets ledelse og borgerne i nærområdet. Til brug for dette er der etableret en særlig hjemmeside, og der vil løbende blive afholdt borgermøder for at sikre et så højt vidensniveau som muligt. Nordsjællands Politi vil løbende registrere de hændelser og anmeldelser, der sker i og omkring udrejsecenteret.
Har Nordsjællands Politi særligt fokus på afviste asylansøgere med kriminelle domme, der flytter ind på udrejsecenteret?
Nordsjællands Politi har daglig dialog med udrejsecenterets personale og deltager i ugentlige møder mellem Kriminalforsorgen, Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter, Udlændingeservice og Dansk Røde Kors vedrørende situationen i kredsens asylcentre. På disse møder sikres en opdateret viden om de aktuelle beboere i udrejsecenteret.
Kommer der døgnbemandet politivagt, flere patruljer og/eller kortere responstid på henvendelser angående udrejsecenteret?
Nordsjællands Politi vurderer løbende situationen, og vi har i den forbindelse allerede øget patruljeringen i og omkring udrejsecenteret. Således gennemføres mindst 3 gange i døgnet tilsyn i og patrulje omkring udrejsecenteret, hvor der tages kontakt til Kriminalforsorgens personale i centeret. Den nuværende situation giver ikke grundlag for øget patruljering.
Der har tidligere været unge uledsagede flygtninge på Sjælsmark Kaserne, hvilket medførte utryghed, stjålne cykler m.v. Hvad gør I hvis problemerne kommer igen?
Nordsjællands Politi har dagligt fokus på at bidrage til trygheden for borgerne omkring udrejsecenteret. Vi har bl.a. fokus på efterladte stjålne cykler i området, ligesom vi i samarbejde med andre myndigheder og borgerne arbejder for at iværksætte initiativer, der er egnede til at bidrage til en øget tryghed.