Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politis rolle i relation til udrejsecenteret

Nordsjællands Politi har ansvaret for den politimæssige operative indsats i og omkring Udrejsecenter Sjælsmark samt den forbyggende tryghedsskabende indsats i samarbejde med andre myndigheder og borgerne i lokalområdet.

 

Kontakt til Nordsjællands Politi

Hvis du ønsker at rette henvendelse til Nordsjællands Politi, da benyt nedenstående kontaktoplysninger

Mail: nsj-sjaelsmark@politi.dk

Tlf: 49 27 14 48

Hvis du ønsker at læse mere om Nordsjællands Politis arbejde, da klik her