Nationalt Udlændingecenter
Spørgsmål og svar
Hvilke grupper af afviste asylansøgere kommer forbi Udrejsecenter Sjælsmark?
På Udrejsecenter Sjælsmark vil der komme en gruppe af beboere, der er der gennem en længere periode - personer på Tålt Ophold og udvisningsdømte kriminelle - mens den anden gruppe af afviste asylansøgere og personer i Dublin proceduren vil være på centeret i en kortere periode imens deres udrejse planlægges.
Hvor lang tid kommer de afviste asylansøgere i gennemsnit til at bo på udrejsecenteret?
Det er meget vanskeligt at svare helt specifikt på, da det er meget afhængig af hvilke nationaliter de pågældende har, og hvilke relationer og samarbejde vi har med de enkelte lande på et givent tidspunkt.
Hvor mange personer forventer NUC der skal gennem centeret på et år?
I 2014 udsendte NUC ca. 600 afviste asylansøgere og knapt 1.000 personer i Dublin proceduren. Primo 2015 ligger tallene en smule højere, og forventningen til 2015 er mellem 1.600 og 2.000 personer.
Hvordan foregår en udsendelse af en afvist asylansøger?
En afvist asylansøger eller en asylansøger i Dublin proceduren tilsiges til en udrejsekontrol hos NUC, hvor man foreholdes afgørelsen som Udlændingemyndighederne har truffet m.h.p. at motivere den pågældende til at medvirke til en udsendelse. En udsendelse planlægges enten som en påset udsendelse eller som en ledsaget og langt de fleste udsendelser sker via Kastrup Lufthavn. Ved en påset udsendelse følges den pågældende til gaten, og politiet påser at flyet forlader Danmark. Ved en ledsaget udsendelse er de som udgangspunkt ledsaget af to polititjenestemænd på udsendelsen fra Danmark og til den endelige destination.
Hvor ofte og i hvilket omgang er NUC på udrejsecenteret?
NUC er delt på to adresser i h.h.v. Ejby v. Glostrup og i Center Sandholm. Udsendelsesarbejdet på asylområdet varetages af personalet i Center Sandholm, og vi vil stadig have base her. På Sjælsmark etableres der nogle kontorarbejdspladser, således at NUC kan fortage afhøringer, gennemføre meldepligt etc. på udrejsecentret. På hverdage vil vi formenlig have daglig gang på centret.
Hvad vil det sige at være på tålt ophold?
En person, der er udelukket fra at få en opholdstilladelse i Danmark grundet kriminalitet begået her eller i hjemlandet, men hvor den pågældende risikerer forfølgelse ved en hjemsendelse og som følge heraf ikke må udsendes ved politiets foranstaltning.
Befinder alle afviste asylansøgere sig på Udrejsecenter Sjælsmark eller er der nogen der fx screenes og frihedsberøves andetsteds?
Pr. 31. december 2014 var der 1.686 afvist asylansøgere i udsendelsesposition. Hertil kommer et antal personer (oftest under 100) i den såkaldte Dublinprocedure, hvor de pågældende skal udsendes til andre Europæiske lande m.h.p. asylsagsbehandling der. NUC forventer på baggrund af udmeldingerne fra Udlændingestyrelsen om kapaciteten på stedet, at der vil være en stabil fastboende gruppe på op til 200 personer, og en gruppe på ca. 200 med et godt flow i udsendelserne. Der er således ikke plads til alle afviste asylansøgere på centret, men alene dem som NUC arbejder aktivt med. I den forbindelse er der et tæt samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og NUC m.h.p. overflytning af de rette personer. NUC vil fortsat anvende den lukkede Institution Ellebæk ved Center Sandholm i udsendelsesarbejdet.