Nationalt Udlændingecenter

NATIONALT UDLÆNDINGECENTERS ROLLE I RELATION TIL UDREJSECENTERET 

Politikredsene er ansvarlige for udsendelse af EU borgere, mens Nationalt Udlændingecenter er udsendelsesansvarlig af øvrige nationaliteter.

Nationalt Udlændingecenters opgaver på Udrejsecenter Sjælsmark vil bestå i at gennemføre udrejsekontroller efter afslag på en opholdstilladelse m.h.p. at finde en løsning på udsendelsen. Dertil kommer gennemførelsen af meldepligt, som er pålagt med forskellige intervaller for personer på Tålt Ophold og udvisningsdømte kriminelle.

 

KONTAKT TIL NATIONALT UDLÆNDINGECENTER

Hvis du ønsker at rette henvendelse til Nationalt Udlændingecenter, da benyt nedenstående kontaktoplysninger