Møder

Her kan du læse om tidligere og kommende borgermøder i forbindelse med etablering og funktion af Udrejsecenter Sjælsmark. Ud over borgermøderne kan du også finde datoer for forskellige borgerinddragende initiativer igangsat af Nordsjællands Politi.

Under hvert møde kan du se mødets dagsorden og læse mødets præsentationer og oplæg.

Tidligere borgermøder