Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens rolle i relation til udrejsecenteret

Kriminalforsorgen er udrejsecenterets operatør. Dette betyder, at det er Kriminalforsorgen, som har opgaven med at varetage de praktiske forhold vedrørende indkvartering og håndtering af udrejsecenterets beboere. Håndteringen sker i henhold til de regler, som gælder for indkvartering af asylansøgere, hvor Kriminalforsorgen i et vist omfang har valgt at anvende eksterne udbydere til enkelte af opgaverne. Dette betyder i praksis, at f.eks. sundhedsydelserne varetages af Røde Kors og forplejningen af et eksternt firma, men at de øvrige opgaver varetages af personale fra Kriminalforsorgen.

 

Kontakt til Kriminalforsorgen

Hvis du ønsker at rette henvendelse til Kriminalforsorgen, da benyt nedenstående kontaktoplysninger

Mail: sjaelsmark@kriminalforsorgen.dk

Tlf: 72 55 55 00

Hvis du ønsker at læse mere om Kriminalforsorgens arbejde, da klik her