16. Jun
2016
16. Jun
2016
Borgermøde 6

Det sjette borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark blev afholdt den 9. juni 2016 kl. 19.00-21.00 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm.

 

Aftenens oplæg – kort fortalt

Alle ansvarlige myndigheder var mødt frem for at give en status siden sidste borgermøde og for sammen med borgerne at drøfte den aktuelle situation. Der deltog i alt 23 personer.

 

Dagsorden

1. Velkomst og indledning ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi

2. Status vedr. flygtningesituationen og planerne for anvendelse af Udrejsecenter Sjælsmark og nye regler om opholdspligt ved Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen

3. Status vedr. flygtningesituationen ved politiinspektør Richard Østerlund la Cour, Udlændingecenter Nordsjælland

4. Status vedr. kriminalitet og hændelser i og omkring Udrejsecenteret siden seneste borgermøde ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi

5. Status i Udrejsecenteret ved Christian Høygaard, institutionschef, Kriminalforsorgen

6. Mulighed for spørgsmål til myndighederne

7. Afrunding og tak ved Magnus Andresen

 

Magnus Andresen bød velkommen.

 

Herefter fik Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen, ordet. Han fortalte, at Udlændingestyrelsen, som har ansvaret for indkvarteringsområdet, prioriterede at få muligheden for at informere og have en tæt dialog med borgerne i lokalområdet. Han redegjorde efterfølgende for asyl- og indkvarteringssituationen; baggrund og rammer; ændrede regler for udrejsecentre og den aktuelle status på Udrejsecenter Sjælsmark. Opdateringen kan downloades nederst på siden.

 

Thomas Mortensen konkluderede, at der overordnet set var to nye informationer. For det første, at der er etableret et nyt udrejsecenter i Jylland (Udrejsecenter Kærshovedgård), at gruppen af personer udvist ved dom og personer på tålt ophold ikke placeres i Sjælsmark, men placeres på Kærshovedgård, og at Kærshovedgård inden for få måneder er klar til at begynde at modtage disse personer fra gruppe 3 fra Center Sandholm. For det andet, at Udlændingestyrelsen forventer, at ombygningen af de fysiske rammer på Udrejsecenter Sjælsmark inden for få måneder er så fremskreden, at børnefamilier kan begynde at flytte ind.

 

Dernæst gav Richard Østerlund la Cour, politiinspektør ved UCN, en status omkring antal gennemførte udsendelser. UCN har ansvaret for sagsbehandlingen, og operationalisering af udsendelsen er siden sidste borgermøde blevet overflyttet til Nordsjællands Politi. Han fortalte videre, at UCN har haft travlt med at gennemgå sager om de afviste asylansøgere, der skal flytte til Kærshovedgård. I forhold til Udrejsecenter Sjælsmark har der været mange såkaldte Dublin-sager, som oftest går meget hurtigt, fordi de uden videre kan udsendes. Mange asylansøgere frafalder deres ansøgninger (over 500 til dato) af forskellige årsager, herunder at de ikke finder, at forholdene i Danmark er som de forventede. NUC har indtil nu overflyttet ca. 20 beboere fra Udrejsecenter Sjælsmark til Kærshovedgård. Siden 1. januar 2016 har NUC udsendt over 1800 personer fra Danmark.

 

Som den tredje i rækken berettede Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi, at der har været meget få hændelser i forbindelse med Udrejsecenter Sjælsmark. Nordsjællands Politis opgave er at beskytte borgere og sikre sikkerhed og tryghed i og uden for centeret, hvilket de mener, er lykkedes. Af konkrete episoder har der været enkelte interne stridigheder og mindre hærværk inde på selve udrejsecenteret, og der har været fem indbrud i lokalområdet. Ingen af indbruddene kan dog med sikkerhed relateres til udrejsecenteret, og antallet af indbrud ligger i den lavere ende i forhold til andre områder i politikredsen.

 

Nordsjællands Politi udfører fortsat samme tilsyn og patrulje i forhold til Udrejsecenter Sjælsmark og Center Sandholm som tidligere. Politiet aflægger dagligt besøg på centeret og mødes en gang om ugen med Kriminalforsorgen, Dansk Røde Kors og Udlændingestyrelsen, hvor den aktuelle situation drøftes. Det tætte samarbejde mellem operatørerne af centrene og de ansvarlige myndigheder er, efter politiets mening, med til at sikre sikkerhed og trygheden i lokalområdet.

 

Nordsjællands Politi har desuden haft fokus på, om der er tyvekoster på centrene, og om disse kan relateres til indbrud i området. Det har ikke været tilfældet. Endelig fortalte Magnus Andresen, at politiet fortsat foretager hastighedsmålingen i området omkring centeret.

 

Til sidst fik Christian Høygaard, Fungerende institutionschef for Kriminalforsorgens institution Sjælsø, ordet. Institution Sjælsø består af Udrejsecenter Sjælsmark og Kriminalforsorgens institution for frihedsberøvede udlændinge, Ellebæk ved siden af Center Sandholm. Han kunne bekræfte, at udrejsecenteret i hverdagen er et meget fredeligt sted med meget få konflikter, såvel mellem beboerne som mellem beboere og personale. Dansk Røde Kors laver voksenundervisning, aktivering, cv-undervisning og har i foråret overtaget hjemrejserådgivningen fra Dansk Flygtningehjælp.

 

Christian Høygaard kunne yderligere fortælle, at der har været stor interesse for centeret fra både politikere og national og international presse. Han refererede bl.a. til radioføljetonen “Håbløshedens center”, som blev sendt på P1 i marts 2016. Kriminalforsorgen anerkender interessen for et vigtigt samfundsområde og praktiserer åbenhed, hvorfor tilbuddet til naboerne om at komme på besøg også fortsat står ved magt. Christian Høygaard sluttede, idet han udtrykte respekt for de mennesker, hvis skæbne det er at bo på udrejsecenteret, med at konstatere at den trivielle hverdag i centret i nogen grad står i kontrast til den store interesse udefra. 

 

Undervejs og efter præsentationerne var der dialog mellem myndigheder og borgere.

 

Afslutningsvis takkede chefpolitiinspektør Magnus Andresen borgerne for deres fremmøde og for dialogen og tilkendegav, at man fra myndighedernes side løbende vil være opmærksom på, om der er behov for nye borgermøder. Eventuelle indkaldelser vil finde sted via maillister og hjemmeside.