16. Apr
2015
16. Apr
2015
Borgermøde 2

Det andet borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark blev afholdt torsdag den 16. april 2015 kl. 19.30-21.30 i Lilletrommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm.

 

Aftenens oplæg – kort fortalt

På borgermødet var der indlæg fra Kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, Nationalt Udlændingecenter, Nordsjællands Politi og analysevirksomheden Gemeinschaft. Udover en status fra myndighederne om det aktuelle antal beboere på centeret, hændelser på og uden for udrejsecenteret samt de fremadrettede initiativer og planer, blev der åbnet for en dialog mellem borgere og myndigheder om en række temaer.

Først og fremmest svarede myndighederne på spørgsmål omkring den planlagte håndtering af de forskellige grupper af afviste asylansøgere, herunder gruppen af afviste asylansøgere på tålt ophold og de asylansøgere udvist på baggrund af en kriminel dom i Danmark, der forventes at flytte ind på udrejsecenteret i sensommeren og efteråret 2015. Herudover fik borgerne et indblik i Kriminalforsorgens planlagte samarbejde med øvrige myndigheder og organisationer, og Nationalt Udlændingecenter redegjorde for antallet af udrejste asylansøgere de seneste år. Endelig mindede Nordsjællands Politi om, at de ønsker, at borgerne viderebringer alle relevante informationer og hændelser til politiet.

Mod slutningen af borgermødet fremlagde Gemeinschaft først resultaterne af den undersøgelse af borgernes bekymringer, utryghed og løsningsforslag i forbindelse med Udrejsecenter Sjælsmark, som Gemeinschaft efter ønske fra Nordsjællands Politi har foretaget. Derefter blev en række tiltag, der har til formål at fremme informationen, inddragelsen og trygheden i lokalområdet præsenteret, herunder hjemmesiden www.udrejsecenter.dk.

Der var under alle indlæg mulighed for at stille spørgsmål og debattere, hvilket blev benyttet flittigt af de fremmødte borgere.

I borgermødet deltog 38 borgere, 12 myndighedspersoner og repræsentanter fra pressen.

 

Dagsorden:

1. Velkomst ved Finn Borch Andersen, Politidirektør i Nordsjællands Politi

2. Aktuelt om driften på Udrejsecenter Sjælsmark ved Lars Rau Brysting, chef for Udrejsecenter Sjælsmark og vicefængselsinspektør i Kriminalforsorgen

3. Oplæg om status på udvidelsen af udrejsecenteret og juridisk procesbehandling af afviste asylansøgere ved Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen

4. Statistikker og erfaringer fra asylområdet ved Claus Birkelyng, vicepolitiinspektør, Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet

5. Aktuelt om hændelser i og efterretninger fra lokalområdet ved Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi

6. Tryghedsundersøgelse og fremtidige tiltag ved Finn Kjær Jensen, antropolog og partner i Gemeinschaft

7. Afrunding og tak ved Finn Borch Andersen

 

Billeder fra borgermødet