19. Maj
2015
Borgerhenvendelser

Via hjemmesidens kontaktformular til de respektive myndigheder er der siden andet borgermøde den 16. april 2015 kun indløbet forslag til dagsorden til det tredje borgermøde. Borgermødet afspejler i videst mulige omfang borgerens ønsker.