21. Dec
2016
Ændret beboersammensætning på Udrejsecenter Sjælsmark

Udlændingestyrelsen har i dag overflyttet 4 børnefamilier til Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. 

Overflytningen af børnefamilierne betyder en ændring i beboersammensætningen på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor der hidtil ikke har boet børn. Overflytningen har afventet bygningsmæssige tilpasninger af udrejsecentret, hvor der i øjeblikket bor knap 90 personer, inklusiv de nye beboere. 

Overflytningen vedrører i første omgang 4 familier, der enten skal returneres til deres hjemlande efter endeligt afslag på asyl eller skal udsendes til et andet EU-land efter reglerne i Dublin-forordningen med henblik på at få deres asylsag behandlet dér. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Frederik Marker Hansen, fdhn@us.dk, mobil  91 36 57 90